DARMOWA WYSYŁKA NA CAŁY ŚWIAT

Przy wszystkich zamówieniach w wysokości 250,00 USD.

24/7 OBSŁUGA KLIENTA

Uzyskaj pomoc, kiedy jej potrzebujesz.

DARMOWA WYSYŁKA NA CAŁY ŚWIAT

Przy wszystkich zamówieniach w wysokości 250,00 USD.

24/7 OBSŁUGA KLIENTA

Uzyskaj pomoc, kiedy jej potrzebujesz.

Regulamin sklepu

Akceptacja warunków użytkowania

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki użytkowania ("Warunki"). Ta strona internetowa ("Strona") obejmuje między innymi zbieranie stron internetowych, do których można uzyskać dostęp http://www.diwart.pl, oraz inne usługi on-line dostępne za pośrednictwem Strony. http://www.diwart.pl GROUP LTD. i to jest oddziałów (łącznie " http://www.diwart.pl ") udostępnić tę stronę użytkownikowi i każdej innej osobie lub podmiotowi, w imieniu których akceptują Państwo te warunki (łącznie "Ty"), z zastrzeżeniem niniejszych warunków. te terminy są wprowadzane przez i pomiędzy http://www.diwart.pl i ty, i akceptujesz je przez: (a) Składanie zamówień za pośrednictwem tej strony; (b) Korzystanie z witryny w jakikolwiek inny sposób; i / lub (c) Potwierdzenie zgody na te warunki. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie te warunki, nie korzystaj z tej strony.

Wszystkie materiały, treści i informacje, w tym między innymi informacje techniczne, umowne, produkt, program, ceny, marketing i inne cenne informacje, a także dane, tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, grafika, wideo, wiadomości lub inne materiały ("Materiał") w Witrynie stanowi i pozostaje własnością http://www.diwart.pl lub jej odpowiednich właścicieli. http://www.diwart.pl może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym czasie, publikując zmienione warunki na tej Stronie.

Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały opublikowane lub przesłane przez użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do Materiałów przedłożone przez Użytkownika i że nie korzysta z takiego Materiału przez http://www.diwart.pl naruszy lub naruszy jakiekolwiek prawa osób trzecich. Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zatrzymać http://www.diwart.pl oraz powiązane z nią podmioty zależne, agenci, przedstawiciele, pracownicy, urzędnicy, dyrektorzy, licencjobiorcy, sponsorzy, partnerzy, dostawcy i wykonawcy (zwani łącznie "Podmiotami Powiązanymi") z wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnione honoraria adwokackie i koszty prawne) wynikające z lub w związku z Materiałami opublikowanymi lub przesłanymi przez Ciebie. http://www.diwart.pl zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i według własnego uznania, do usunięcia, przeniesienia lub edycji dowolnych Materiałów opublikowanych lub przesłanych przez Ciebie.

PROMOCJE

Biorąc udział w ankietach, loteriach, konkursach lub promocjach na tej Stronie i / lub prosząc o informacje promocyjne lub aktualizacje produktów, niniejszym zgadzasz się, że http://www.diwart.pl mogą wykorzystywać informacje o Tobie w celach marketingowych, rozwoju produktu i promocyjnych. Zgadzasz się na to http://www.diwart.pl mogą wykorzystywać informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z Witryny w jakikolwiek sposób, który nie ujawni Twojej tożsamości i / lub nie będzie zgodny z warunkami http://www.diwart.plPolityka prywatności. Ponadto, zgadzasz się z tym http://www.diwart.pl może wysyłać Ci pocztę elektroniczną w celu poinformowania Cię o aktualizacjach na tej stronie, dostarczając Tobie informacje http://www.diwart.pl produkty lub do innych celów, takich jak http://www.diwart.pl uważa za właściwe.

ZGŁASZANIE PRZEZ CIEBIE

Wszystkie komentarze, opinie, pocztówki, sugestie, pomysły i inne zgłoszenia są ujawniane, przekazywane lub oferowane przez Ciebie http://www.diwart.pl na tej stronie lub w inny sposób ujawniony, złożony lub oferowany w związku z korzystaniem przez użytkownika z tej witryny (łącznie "komentarze") będzie i pozostanie http://www.diwart.plwłasność. Każde takie ujawnienie lub zgłoszenie uwag stanowi cesję http://www.diwart.pl wszystkich światowych praw, tytułów i interesów we wszystkich prawach autorskich i innych własności intelektualnych w komentarzach. http://www.diwart.pl będą posiadać wyłącznie wszystkie takie prawa, tytuły i udziały i nie będą w żaden sposób ograniczane przez jakiekolwiek wykorzystanie, komercyjne lub inne, jakichkolwiek komentarzy. http://www.diwart.pl jest i nie ma obowiązku (1) utrzymywania Komentarze w tajemnicy; (2) do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania za komentarze; lub (3) w odpowiedzi na dowolne komentarze.

ZAWARTOŚĆ ZAPEWNIONA PRZEZ LINKI

Możesz znaleźć linki do innych stron internetowych lub zasobów na Stronie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym http://www.diwart.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach. http://www.diwart.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności ani bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za rzeczywistą lub domniemaną szkodę lub stratę spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron lub zasobów.

http://www.diwart.pl PRODUKTY

The http://www.diwart.pl produkty wyświetlane na tej stronie mogą być dostępne za pośrednictwem tej strony lub w wybranym http://www.diwart.pl sklepy detaliczne w Stanach Zjednoczonych i na rynkach zagranicznych. Jednak, http://www.diwart.pl nie może zagwarantować, że produkty pojawiające się w Witrynie będą dostępne za pośrednictwem tej Witryny lub w każdym autoryzowanym serwisie http://www.diwart.pl detalista; dostępność i wybór podlegają dostawie. Wszystkie opisy, specyfikacje, kolory i ceny produktów mogą ulec zmianie http://www.diwart.pl w każdej chwili bez powiadomienia. Ceny wyświetlane w Witrynie są podawane w dolarach amerykańskich i obowiązują tylko w Stanach Zjednoczonych. Szczególne dane techniczne i ustawienia Twojego komputera i jego wyświetlacza mogą wpłynąć na dokładność wyświetlania kolorów oferowanych produktów.

Produkty oferowane do sprzedaży w tej witrynie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, a nie do odsprzedaży. http://www.diwart.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zakupionych produktów oraz do odrzucenia lub anulowania każdego zamówienia, które naszym zdaniem naruszałoby którekolwiek z niniejszych Warunków, http://www.diwart.pl praktyki biznesowe, obowiązujące przepisy lub zasady.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zgadzasz się nie reprodukować, modyfikować, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać, dystrybuować, kopiować, reprodukować, ponownie publikować, pobierać, transmitować ani tworzyć dzieł pochodnych Materiałów lub Witryny, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób. Nie wolno usuwać ani modyfikować żadnych informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych ani innych informacji dotyczących własności.

"http://www.diwart.pl Znaki towarowe "oznaczają wszystkie nazwy, marki, logo, projekty, sukienki, slogany i inne nazwy http://www.diwart.pl wykorzystuje w związku z jej produktami i usługami, w tym między innymi http://www.diwart.pl. Nie możesz usuwać ani zmieniać żadnych http://www.diwart.pl Znaki towarowe lub użyj http://www.diwart.pl Znaki towarowe, bez http://www.diwart.plwcześniejsza pisemna zgoda. Potwierdzasz http://www.diwart.plprawa w http://www.diwart.pl Znaki towarowe i zgadzają się, że jakiekolwiek użycie http://www.diwart.pl Znaki towarowe od Ciebie będą działać http://www.diwart.pljedyna korzyść.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

Ta strona i jej materiał są dostarczane "tak jak jest" do twojego użytku. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza strona i jej materiał są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji dotyczących tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. http://www.diwart.pl nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że wszystkie materiały są dokładne, wiarygodne lub poprawne; że ta strona oraz jej materiały i produkty będą dostępne w określonym czasie lub miejscu; że wszelkie usterki lub błędy zostaną naprawione; lub że wszystkie materiały są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z konieczną obsługą lub naprawą jakiegokolwiek sprzętu używanego w związku z korzystaniem z tej witryny, oraz http://www.diwart.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z tej witryny oraz z produktami, usługami i materiałami dostępnymi na tej stronie. Korzystanie z tej witryny i jej materiałów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku nie http://www.diwart.pl ponosi odpowiedzialność na podstawie umowy, czynu niedozwolonego lub innego, za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, przykładowe, specjalne, karne lub wtórne szkody (w tym, bez ograniczeń, utratę użytkowania, utracone korzyści, utratę danych lub informacji jakiegokolwiek rodzaju, lub utratę wartości firmy) lub możliwość) wynikające z lub w związku z wykorzystaniem, niemożnością korzystania lub wydajności informacji, usług, produktów i materiałów dostępnych na tej stronie, niezależnie od tego, czy są http://www.diwart.pl lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych został powiadomiony o możliwości takiej utraty lub uszkodzenia, chyba że jest to zabronione przez prawo.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zatrzymać http://www.diwart.pl nieszkodliwe z wszelkich roszczeń, strat, szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym, bez ograniczeń, z tytułu uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i kosztów prawnych) wynikających z lub w związku z korzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem tej witryny i materiałów lub naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków.

ZASTOSOWANIE MIĘDZYNARODOWE

http://www.diwart.pl nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że niniejsza Strona i jej Materiał są odpowiednie lub dostępne do użytku w lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi. Uzyskiwanie dostępu do tej witryny lub materiałów z terytoriów, na których ta witryna lub materiał jest nielegalny, jest zabronione. Zgadzasz się, że jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do tej witryny lub materiałów z dowolnego miejsca poza Stanami Zjednoczonymi, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z lokalnymi przepisami.

Zgoda na politykę prywatności

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie przez http://www.diwart.pl Twoich danych osobowych zgodnie z warunkami http://www.diwart.plPolityka prywatności. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz warunków http://www.diwart.plPolitykę Prywatności, w odniesieniu do jakiegokolwiek dostępu, wykorzystania i / lub przekazywania przez Użytkownika wszelkich danych osobowych związanych z tą Witryną.

RÓŻNE

W przypadku sporu dotyczącego niniejszych Warunków lub korzystania z Witryny obowiązują przepisy stanu Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki, bez względu na jakiekolwiek przepisy kolizyjne, i będą rozstrzygane wyłącznie przez państwo i sądy federalne z siedzibą w Kalifornii w stanie Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki.

Wózek
统计内容